loader image

NO.BA realizuje pierwszy projekt!

22/09/22

„Zielona rewolucja – energetyka obywatelska w małych i średnich miastach” to nasze pierwsze projektowe działania! Celem jest ożywienie i wzmocnienie idei oddolnego organizowania się, animując 6 społeczności energetycznych w małych i średnich miastach i zwiększając ich wpływ na polityki lokalne. Przez zaangażowanie grup mieszkańców w 6 miastach mamy nadzieję wpłynąć na lokalne polityki, w tym programy i plany danego samorządu. Temat mocno koresponduje z obecną sytuacją energetyczną w kraju, a jego podejmowanie jest niezwykle potrzebne.

Skip to content