loader image

Kim jesteśmy

Jesteśmy po to, by działać społecznie w zakresie włączania kobiet do polityki, życia społecznego, promowania edukacji ekologicznej i dbałości o naszą przestrzeń.

Co robimy

Fundacja NO.BA prowadzi działania w obszarze ekologii, edukacji oraz animuje aktywność społeczną kobiet, zachęcając je do włączania się do polityki- zarówno lokalnej jak i krajowej. Projektując i realizując nasze przedsięwzięcia, kierujemy się realną potrzebą zmiany społecznej, a szczególny nacisk kładziemy na partycypacyjny charakter ich działań i podkreślenie wartości koleżeństwa.

Skip to content