loader image

Kim jesteśmy

Jesteśmy dziewczyńskim zaczynem. Wyrastamy na bazie koleżeństwa, wspólnych doświadczeń, tożsamej koncepcji zmiany społecznej i potrzeby jej realizacji.

#

 #społecznieskutecznie #nobaprzyszłość #narzeczinnych #kuzmianie #nobarewolucja #nobaidea #wdziałaniu #babskizaczyn #zaczynzmian

Zarząd Fundacji

Fundacja NO.BA

Paulina Róg-Wróblewska

Jest absolwentką politologii na toruńskim UMK. Od lat aktywnie angażuje się w działania społeczne, ze szczególnym naciskiem na edukację ekologiczną i partycypację. Doświadczona pracowniczka III sektora. Rozliczy każdy projekt. Na co dzień mama dwóch niesfornych żywiołów: Kazimierza i Henryka. Piecze najlepsze serniki w okolicy.

Test Gallupa/CliftonStrengths i moje top 5 talentów:

1

Empatia
(Empathy)

2

Współzależność
(Connectedness)

3

Naprawianie
(Restorative)

4

Dyscyplina
(Discipline)

5

Wizjoner
(Futuristic)

Fundacja NO.BA

Sylwia Kowalska

Torunianka, radna Torunia (2014-2018) i działaczka społeczna. Współzałożycielka ruchu miejskiego Czas Mieszkańców, absolwentka politycznej Szkoły Liderów. Wcześniej jako radna okręgu aktywnie pracowała na rzecz Starego Miasta, jest współzałożycielką Toruńskiej Fundacji Stare Miasto. Członkini zarządu Kongresu Ruchów Miejskich.

czytaj więcej

Pełniła funkcję dyrektorki w agencji reklamowej, jako menedżerka pracowała dla międzynarodowej korporacji. Organizatorka i producentka imprez masowych i działań artystycznych. Ekolożka, współzałożycielka toruńskich Jadłodzielni i Ruchu Foodsharing Polska, działaczka na rzecz ograniczenia marnowania żywności, zaangażowana w akcję „Cyrk bez zwierząt”. Feministka, założycielka grupy Toruńskie Dziewuchy, koordynatorka projektu „Ratujmy Kobiety”, współorganizatorka akcji antyprzemocowej „Nazywam się Miliard” oraz Marszu Równości w Toruniu. Ekspertka ds. szkoleń i konsultacji społecznych w Fundacji Stabilo. Od wielu lat zaangażowana w działania na rzecz miasta, jego mieszkanek i mieszkańców.

Test Gallupa/CliftonStrengths i moje top 5 talentów:

1

Bliskość
(Relator)

2

Współzależność
(Connectedness)

3

Strateg
(Strategic)

4

Poważanie
(Significance)

5

Wiara w Siebie
(Self-Assurance)

Rada Fundacji

Fundacja NO.BA

Dominika Urzędowska

Od 20 lat związana z organizacjami pozarządowymi (Fundacja Biuro Kultury, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, fundacja 9 Hills), edukatorka, trenerka ngo. Koordynatorka i producentka wydarzeń kulturalnych i artystycznych w regionie. Jedna z założycielek i działaczek grupy feministycznej Toruńskie Dziewuchy, inicjatorka i organizatorka akcji „Nazywam się Miliard” w Toruniu.
Fundacja NO.BA

Łukasz Wudarski

Historyk sztuki i bibliotekarz, pan od kultury z którą związany jest od 16 lat. Organizator festiwali, koncertów i eventów. Pracował jako specjalista ds. promocji w Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, jest także certyfikowanym konsultantem ds. strategii rozwoju instytucji kultury. W latach 2010-2018 kierownik Działu Artystycznego Centrum Kultury Dwór Artusa, od 2018 dyrektor placówki. We wrześniu 2022 objął stery Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu. Prywatnie miłośnik dobrej muzyki, kina, malarstwa dawnego… i prowincjonalnych muzeów.

Fundacja NO.BA

Beata Mossakowska

Rocznik właściwy. Od 30 lat zajmuje się księgowością tak z pasji. Obecnie prezeska kancelarii prawno-podatkowej Betty sp z o.o. w Toruniu oraz Betty Account Service GmbH w Berlinie. Z przyjemności – gotuje. Kocham ludzi, zwierzęta. Lubię kawę, czekoladę i dobre towarzystwo. A tak w ogóle to ja anioł jestem.
Skip to content